Created on 07 November 2017 by admin

Heritage Malta logo

Il-missjoni ta’ Heritage Malta hija li tara illi dawk l-elementi ta’ wirt kulturali fdati f’idejha huma mħarsa u aċċessibbli għall-pubbliku. L-Aġenzija taħdem ukoll mad-Diviżjoni tal-Konservazzjoni għat-taħriġ tal-konservaturi u tax-xjenzati tal-konservazzjoni.

Heritage Malta hija l-aġenzija nazzjonali għall-mużewijiet, il-prattika tal-konservazzjoni w l-wirt kulturali. Stabbilita mill-Att li jirregola l-Wirt Kulturali li ġie ppromulgat fl-2002, l-aġenzija nazzjonali  ħadet post dak li qabel kien id-Dipartiment tal-Mużewijiet.

Created on 07 November 2017 by admin

MTA Logo

L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA) twaqqfet formalment mill-Att dwar is-Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta (1999).  Dan jiddefinixxi b’mod ċar ir-rwol tagħha – u jieħdu lil hinn minn dak tal-marketing internazzjonali sabiex jinkludi rwol domestiku, motivazzjonali, direzzjonali, koordinattiv u regolatorju.  L-Att isaħħaħ is-sħubija bejn is-settur pubbliku u dak privat fit-turiżmu permezz ta’ parteċipazzjoni ikbar u iktar diretta mis-settur privat fl-ippjanar u l-iżvilupp nazzjonali fl-industrija.

Created on 31 January 2017 by admin

The Malta Tourism Authority (MTA) was formally set up by the Malta Travel and Tourism Service Act (1999).  This clearly defines its role – extending it beyond that of international marketing to include a domestic, motivating, directional, co-ordinating and regulatory role. The Act strengthens the public and private partnership in tourism through greater and more direct participation by the private sector in national planning and development of the industry. 

Created on 31 January 2017 by admin

Logo of Heritage Malta

Heritage Malta is the national agency for museums, conservation practice and cultural heritage. Created by the Cultural Heritage Act which was enacted in 2002, the national agency replaced the former Museums Department.
Initially Heritage Malta was entrusted with the management of museums, sites and their collections. However in 2005, the agency’s responsibilities increased when it took over the former Malta Centre for Restoration to become the national agency responsible for conservation.

IS YOUR BUSINESS, ORGANISATION, SHOP, OUTLET OR VENUE LISTED IN SPOT?-

ADD YOUR VENUE

Listing are free and can promote your efforts to make your venue accessible to all.