The Malta Tourism Authority

The Malta Tourism Authority

Created on 07 November 2017 by admin

MTA Logo

L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA) twaqqfet formalment mill-Att dwar is-Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta (1999).  Dan jiddefinixxi b’mod ċar ir-rwol tagħha – u jieħdu lil hinn minn dak tal-marketing internazzjonali sabiex jinkludi rwol domestiku, motivazzjonali, direzzjonali, koordinattiv u regolatorju.  L-Att isaħħaħ is-sħubija bejn is-settur pubbliku u dak privat fit-turiżmu permezz ta’ parteċipazzjoni ikbar u iktar diretta mis-settur privat fl-ippjanar u l-iżvilupp nazzjonali fl-industrija.

Il-missjoni tal-MTA  hija li tmexxi ‘l quddiem l-attività ekonomika u soċjali tat-turiżmu fl-interess nazzjonali, billi taħdem mal-partijiet interessati kollha biex tiżviluppa industrija sostenibbli għall-ġenerazzjonijiet preżenti u dawk futuri.

 

Il-viżjoni tal-MTA hija li tara li s-settur tat-turiżmu għall-Gżejjer Maltin ikun b’saħħtu, sostenibbli u ekwu, li jattira influssi regolari ta’ viżitaturi ta’ kwalità matul is-sena minn firxa differenti ta’ swieq, filwaqt illi tara li dawk li jagħżlu d-destinazzjoni tagħna ikunu servuti b’professjonalità u kura.

IS YOUR BUSINESS, ORGANISATION, SHOP, OUTLET OR VENUE LISTED IN SPOT?-

ADD YOUR VENUE

Listing are free and can promote your efforts to make your venue accessible to all.